Általános Szerződési Feltételek- ÁSZF

Ide kattintva letölthető >>

Az elmenykartyad.hu weboldal és aloldalai (továbbiakban: weboldal) Nagy Tímea e.v. tulajdona és Nagy Tímea e.v. üzemelteti (továbbiakban: „Üzemeltető”)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák (székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 35. 3/11, adószám: 69641796-2-41), mint szolgáltató (“Üzemeltető”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltető adatai:

A szolgáltató neve: Nagy Tímea e.v.

A szolgáltató székhelye: 1131 Budapest Rokolya u. 35. 3/11

A szolgáltató elektronikus elérhetősége: elmenykartyad@elmenykartyad.hu

Adószáma: 69641796-2-41

Telefonszám: 0630 218 9965
Általános rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A www.elmenykartyad.hu oldalon található képek, videók és szöveges tartalmak szerzői jogműnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, terjesztése vagy értékesítése kizárólag az Üzemeltető írásbeli engedélyével lehetséges.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az Üzemeltető által készített Élménykártyák, meghívók, könyvek, online anyagok, illetve workshopok árát az www.elmenykartyad.hu weboldalon vagy aloldalain a termék leírásában kerül közzétételre amely ár változhat akcióban való részvétel esetén. A meghirdetett árak felfelé és lefelé egyaránt változhatnak.

A felsorolt termékek és szolgáltatások elsődlegesen online, de esetenként személyesen is megvásárolhatóak.

A weboldalon szereplő minden terméknél feltüntetésre kerül a neve, részletes leírása és fénykép. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól és bizonyos esetekben csak illusztrációként szolgálnak.
A megrendelés menete

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a weboldalon szereplő termékek közül. Vásárlási szándéka esetén az űrlapon leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Megrendelés” gombra.

Ezt követően kell kiválasztania – a felkínált lehetőségek közül – az Önnek megfelelő fizetési és szállítási módot.

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés leadásához szükséges jelölnie továbbá, hogy tudomásul vette és elfogadta jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget az Üzemeltető felé. A „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.

A megrendelés elküldését követően 2-3 munkanapon belül email-ben visszaigazolást kap az Ön által megadott email címre a rendelés részletes adataival.

Megrendelések visszaigazolása és teljesítés

A megrendelések visszaigazolása e-mailben történik a megrendelés leadása utáni legfeljebb 2-3 munkanapon. A megrendelés alapján csak akkor jön létre a megkötött szerződés, ha az Üzemeltető megrendelés visszaigazoló e-mailje a megrendelés leadásától számított legfeljebb 3 munkanapon belül megérkezik az a vásárló e-mail fiókjába. Amennyiben ez nem történik meg, a vásárló ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik. Amennyiben a megrendelt termék átmeneti készlethiány miatt nem lehetséges, a teljesítés ellehetetlenül és a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a szerződés ellehetetlenülése felmerül, a vásárlót haladéktalanul értesítjük és a megrendelés teljes értékének visszafizetését az értesítést követő 14 napon belül a vásárló bankszámlaszámára elindítjuk.

Az általános teljesítési határidő minden esetben a vásárlóval egyénileg való megállapodás alapján kerül meghatározásra.
Árak

Az árak a weboldalon a termék mellett feltüntetett rendelés pillanatában érvényes bruttó árak, ÁFÁ-t nem tartalmaznak, továbbá nem részük a szállítási költség sem. Amennyiben a weboldalon az áraknál pontatlanság lépne fel, az Üzemeltetőnek jogában áll korrigálni azt, ezt követően pedig tájékoztatja a vásárlót az új feltételekről. Ebben az esetben a vásárlónak lehetősége van újra megerősíteni a megrendelését illetve bármely fél elállhat a szerződéstől.
Fizetési módok

A vásárló a termék kosárba tételekor választhatja ki, hogy milyen fizetési módot kíván alkalmazni melyek a következők lehetnek:

Banki átutalás (előre utalás)
Utánvétes
Személyesen készpénzzel

A banki átutalás kiválasztása esetén a megrendelést visszaigazoló e-mailben fogjuk elküldeni Önnek a banki átutaláshoz szükséges adatokat. Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban mindenképpen tüntesse fel azokat az adatokat amelyeket a megrendelés visszaigazoló e-mailben kérünk Öntől. A teljesítés csak akkor történhet meg, ha a megrendelés ellenértéke a megadott számlaszámra beérkezett. A számlát a teljesítéskor a csomagban küldjük meg az Ön részére.

Utánvétes fizetés esetén a vásárló a futárnak/postásnak adja át a megrendelés értékét továbbá az utánvétes fizetés miatt esetlegesen felmerülő extra díjat melyet ő továbbít az Üzemeltetőnek.

Személyes, készpénzes fizetés csak rendezvényen való megjelenés esetén választható.

Amennyiben Ön a vásárlásnál a Megrendelés és Fizetés gombra kattint, azzal tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.
Szállítás

A megrendelések teljesítését, vagyis a küldemények szállítását a Magyar Posta Zrt. és a Express One Hungary Kft. és a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi. A csomag érkezése a visszaigazolt (vásárlóval egyeztetett) teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül várható, de minden esetben e-mailben értesítjük a pontos részletekről és a szállítási költségekről is.

A csomagot kézbesítéskor a futár (postai kézbesítő) jelenlétében szíveskedjen megvizsgálni, a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-vásárló közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Az Üzemeltető felelősségének korlátozása

Az Üzemeltető nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az ellenőrzési körén kívül eső események okán bekövetkező károkért, így pl. de nem kizárólagosan:

a weboldala és aloldalainak használatából, üzemzavarából, működési hibájából,
a számítógépes vírusok, kártevők által okozott,
a bármilyen hardver- vagy szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű

hibából eredő,

vonal vagy rendszerhibából, illetve az internet csatlakozás megszakadásából eredő károkért.

A vásárlót megillető elállási és felmondási jogok

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a szerződés megkötésére a vásárló tett ajánlatot, a vásárlót a szerződés megkötése (vagyis a megrendelés Üzemeltető általi visszaigazolása) előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Üzemeltető a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti

elállási / felmondási jogát.

Az E-könyvekre nem vonatkozik az elállási jog. Kérjük, vásárlás előtt győződjön meg arról, hogy olvasójához megfelelő formátumot választott-e!

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia, menetének ismertetése

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) Kézhezvételi időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, ami a futártól kapott nyugtával igazolható. A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. (Az elállást határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha a vásárló az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azaz a tizennegyedik napon közölt elállás is érvényesen közöltnek tekintendő.) A visszatérítés során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A csomag az Üzemeltetőhöz történő beérkezését követően videó kamerával rögzítésre kerül küldeménye kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges, későbbiekben felmerülő jogvita elkerülése érdekében kerül sor.
Az adatfeldolgozással kapcsolatos jogai

Az ügyfélnek bármikor van lehetősége információt kérni arról, hogy milyen személyes adatait használjuk fel. Joga van az adatok helyesbítését, az adatfeldolgozás korlátozását vagy megszüntetését is kérni valamint bármikor visszavonhatja az adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulását vagy kérheti az adatok továbbítását. Jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál amennyiben úgy véli, hogy személyes jogai sérülnek.
Záró rendelkezések

Az Üzemeltető rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárló által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vásárlói vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabály sértő vélemények törlésére

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A vásárló megrendelésének a weboldalon való rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Üzemeltető általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az új szerződési feltételek a Weboldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

Jelen ÁSZF 2019.12.01-jén lép életbe és visszavonásig érvényes.